Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303161

Bir uygulamanın etkililiğinin gösterilebilmesi için bir başka deyişle, bir uygulamanın hedeflenen değişikliğe neden olduğunu söyleyebilmek için bu uygulamanın başka uygulamalara ya da kontrollere kıyasla daha olumlu sonuçlar verdiğini gösteren deneysel araştırma sonuçlarına gereksinim vardır. Bu uygulamanın hangi özelliğini göstermektedir.


Öğretmen dostu olması

Bilimsel dayanaklı olması

Kolay olması

Genel kabul görmüş olması

Ucuz olması


Yanıt Açıklaması:

Bilimsel Dayanaklı Uygulama; bir uygulamanın etkililiğinin gösterilebilmesi için bir başka deyişle, bir uygulamanın hedeflenen değişikliğe neden olduğunu söyleyebilmek için bu uygulamanın başka uygulamalara ya da kontrolle- re kıyasla daha olumlu sonuçlar verdiğini gösteren deneysel araştırma sonuçlarına gereksinim vardır. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum