Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303098

Aşağıdakilerden hangisi problem davranışların işlevleri arasında değildir ? 


İçsel uyaran elde etme

İlgi elde etme

İçsel uyarandan kaçma

İlgiden kaçma

kendine zarar verme


Yanıt Açıklaması:

Problem davranışlar aslında bir iletişim işlevi görmektedir. Bu anlamda problem davranışların işlevlerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:

• İçsel uyaran elde etme
• İlgi elde etme
• Nesne ya da etkinlik elde etme

• İçsel uyarandan kaçma
• İlgiden kaçma
• Nesne ya da etkinlikten kaçma

Doğru cevap E'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum