Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1207594

DSM-5'e göre aşağıdakilerden hangisi "Otizm Spektrum Bozukluğu " çatısı altında yer almamktadır?


Otizm

Asperger Sendromu

Atipik Otizm

Çocukluk Dezentegratif Bozukluğu

Kartagener Bozukluğu


Yanıt Açıklaması:

DSM-5 e göre Otizm, Asperger Sendromu, Atipik Otizm ve Çocukluk Dezentegratif Bozukluğu alt kategorileri “Otizm Spektrum Bozukluğu Bozukluğu”
(OSB) çatısı altında toplanmaktadır. Ayrıca, DSM-5 kılavuzunda otizm, (a) sınırlı/yinelenen ilgi ve davranış örüntüleri, (b) sosyal etkileşim ve iletişimde belirgin yetersizliklerle kendini iki boyuttagösteren nöro-gelişimsel bir bozukluk olarak ifade edilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum