Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1219758

Hangisi kurumlarda görevli rehber öğretmen veya psikoloğun görevlerinden değildir?


BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapmak

Özürlü bireyleri tanımaya yönelik, rehberlik ve psikolojik danışma biriminde kullanılacak ölçme araçları, doküman ve kaynakları hazırlamak, geliştirmek ve uygulamak

Öğrencilerinin devam ettikleri okul rehberlik servisleri ve sınıf öğretmenleriyle iş birliği yapmak ve çalışmaları planlamak

Fiziksel rehabilitasyona alınan özürlü bireylerdeki gelişimleri takip etmek ve gelişim
raporu hazırlamak

Kurum personeline yönelik psikolojik danışma, rehberlik ve destek çalışmalarını
planlamak ve yürütmek


Yanıt Açıklaması:

Fiziksel rehabilitasyona alınan özürlü bireylerdeki gelişimleri takip etmek ve gelişim
raporu hazırlamak fizyoterapistlerin görevidir. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum