Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1221271

Aşağıdakilerden hangisi Down sendromlu bireylerde görülen beslenme problemlerinden biri değildir?


Neofobi

Obezite

Çölyak 

Gastroözofageal reflü hastalığı 

Kabızlık


Yanıt Açıklaması:

Neofobi otizm spektrum bozukluğu olan çocukların daha önce denenemedikleri yiyecekleri tadarken rahatsız olmalarıdır. Diğer durumlar Down sendromlu çocuklarda sıkça rastalanan beslenme sorunlarıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum