Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1245980

Aşağıdakilerden hangileri zihinsel yetersizliği olan bireylere öncelikle öğretilmesi gereken temel beceriler arasında yer almaktadır?

  1. Tuvalet becerisi
  2. Yemek yeme becerisi
  3. Alışveriş yapma becerisi
  4. Giyinme becerisi 


I- II

I-II-IV

I-II-III

I-IV

I-III


Yanıt Açıklaması:

 Zihinsel yetersizliği olan bireylere öncelikle öğretilmesi gereken temel beceriler; tuvalet becerisi, yemek yeme becerisi ve giyinme becerisi olarak sıralamak mümkündür. Doğru cevap B'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum