Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302964

I. Beden temizliğine dikkat etme

II. Beslenme alışkanlıklarını düzenleme

III. Cinsel gelişime ilişkin davranışlar kazandırma

Yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri gelişimsel yetersizliği olan ergenlerde uygun cinsel davranış öğretimi için yapılmaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Gelişimsel yetersizliği olan ergenlerde uygun cinsel davranış öğretimi; beden temizliğine dikkat etme, beslenme alışkanlıklarını düzenleme, cinsel gelişime ilişkin davranışlar kazandırma şeklindedir. Bütün öncüller doğrudur. Doğru cevap E şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum