Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302988

Aşağıdakilerden hangisi kistik fibrosizin tıbbi beslenme tedavisinin temel amaçlarından biri değildir?


Solunum güçlüğü nedeniyle hastaların enerji gereksinimleri fazla olduğundan beslenme tedavisinin enerji içeriği bir miktar yükseltilmelidir.

Pankreas sindirim enzimlerinin yetersiz olması nedeniyle pankreas enzim desteği sağlanmalıdır.

Terleme ve ishal sebebiyle kaybolan vitamin, mineral kayıpları göz önüne alınarak beslenme planlanmalıdır.

Bebekler ilk 6 ay büyüme ve gelişmede herhangi bir anormallik yoksa sadece anne sütü ile beslenmeli, 6. aydan itibaren ek besine geçilmelidir.

Kan sodyum ve klor seviyelerinde bir yetersizlik görüldüğü durumlarda dahi hastaların beslenme tedavilerine tuz ilavesi yapılmamalıdır. 


Yanıt Açıklaması:

Kistik fibroziste, kan sodyum ve klor seviyelerine göre herhangi bir yetersizlik görülürse günlük gereksinmeye ek olarak beslenme tedavilerine önerilen miktarlarda tuz eklenebilmektedir. Doğru cevap E seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum