Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303148

I. Hangi ayda olursa olsun gelişimde gerileme
göstermek

II. Kendini diğer insanlardan soyutlamak 

III. Beslenmede aşırı seçici olmak

IV. Sıklıkla öfke nöbetleri geçirmek 

V. Fazlaca didaktik ifadeler kullanmak

VI. Sosyal oyunlara katılmamak

Yukarıda verilenlerden hangileri okul öncesi dönemde gözlenen otizm spektrum bozukluğu belirtilerindendir?


V ve VI

I, II, III, IV

III, IV, V

II, III ve IV

I ve V


Yanıt Açıklaması:

Otizm spektrum bozukluğunun erken belirtileri: I. madde

Okul öncesi dönemde gözlenen özellikler: II, III, IV

Okul öncesi dönemdeki özelliklere ek olarak okul döneminde gözlenen özellikler: V, VI dır.

Dolayısı ile doğru yanıt D dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum