Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303169

  1. Dil Becerisi
  2. Üstbilişsel Beceriler
  3. Öz bakım Becerisi
  4. Toplumsal Beceriler

Yukarıdaki beceri alanlarından hangileri OSB olan bireylerin öğretim sürecinin odaklandığı temel alanlar arasında yer almaktadır?


I, II ve IV

II, III ve IV

I, III ve IV

I ve III

I ve IV


Yanıt Açıklaması:

OSB olan bireylerin öğretim sürecinin odaklandığı temel alanlar dil, iletişim ve öz bakım ve toplumsal beceri alanları olmaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum