Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1207677

OSBolan bireylere tuvalet yapma becerisinin kazandırılmasında aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?


Yaş

Dikkat Süresi

Cinsiyet

Sahip olduğu psikomotor beceriler

Tuvalet yapma becerisindeki düzeyi


Yanıt Açıklaması:

OSB’li bireylere tuvalet yapma becerisinin kazandırılmasında yaşı, dikkat süresi sahip olduğu psikomotor beceriler ve tuvalete yapma becerisindeki düzeyi gözönünde bulundurlar. Çocuğa uygun ipucu belirlenerek becerinin öğretimine
geçilebilir. Öğretim sırasında daha önceden hazırlanan beceri analizi kullanılıp çocuğun yaptığı ve yapamadığı beceri analizi basamakları işaretlenir. Böylece yetersizliği olan çocuktaki ilerlemeler ya da ortaya çıkan olası sorunlar belirlenmiş olur.

Yorumlar
  • 0 Yorum