Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Alan yazında genel olarak kaç temel ipucu biçiminden söz edilir? 


2

3

4

5

6


2.Soru

Virüslerin meydana getirdiği ve bulaşıcı bir hastalık olarak sinir sistemi ile ilgili fiziksel yetersizlik oluşturan bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?


Serebral palsi

Spina bifida

Multible skleroz

Omurilik zedelenmesi

Çocuk felci


3.Soru

..................., yetersizliği olan kişinin tekerlekli sandalyeye ve desteğe bağımlı olması, bireysel gereksinimlerini karşılamada tam bağımlı olması, baş kontrolünün zayıf olması, eklemlerinde işlevlerini sınırlayan ve ağrıya neden olan şekil bozukluklarının olması, okul başarısını ve yaşına uygun motor becerilerin kazanılmasını engelleyen duyu-algı bozukluklarının olması durumudur. Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?


Sağlıkla ilgili yetersizlik

Ağır derecede fiziksel yetersizlik

Ortopedik yetersizlik

Orta derecede fiziksel yetersizlik

Hafif derecede fiziksel yetersizlik


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yetersizliğin nedenlerinden biridir?


Doğum sonrası nedenler

Biyolojik nedenler

Zihinsel nedenler

Ortopedik nedenler

Gelişimsel nedenler


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi evde bakım hizmetlerinin temel amaçları arasında yer alır?


Kalite, gereksinimlerin karşılanması, düşük maliyet

Sosyalleşme, psikolojik destek, ekonomik yardım

Aile ile işbirliği, bağımsız yaşam, kültürel destek

Bireysel, sosyal, psikolojik, ekonomik destek

Duygusal destek, işbirliği, bağımsız yaşam


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel engelli bir bireyin uyumsal davranışlarının sosyal sınırlılık yaşadığı becerilerden birisidir?


Para kavramları

Okuma yazma becerileri

Tuvalet

Giyinme becerileri

Yasalara uyma


7.Soru

Zihinsel yetersizliği olan bireylerde yemek reddi ve/veya seçiciliği genellikle kaç farklı şekilde ortaya çıkabilmektedir?


2

3

4

5

6


8.Soru

Türkiye'de yetersizliği olan bireyler 2010 yılına göre nüfusun yüzde kaçını oluşturmaktadır?


%12,29

% 10,50

% 5,15

% 6,25

% 8,19


9.Soru

  1. Vurma
  2. Tekmeleme
  3. Çığlık atma

Zihinsel yetersizliği olan bireylerin davranışsal problemleri düşünüldüğünde, yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bireyin başkalarına karşı sergilediği problemlemli davranışlardandır?


Yalnız I

I ve II

Yalnız III

I ve III

I, II ve III


10.Soru

Zihinsel yetersizliği olan bir bireyin;

  1. Yalnızken yemek,
  2. Birilerinin varlığında yemeyi reddetmek
  3. Ev ortamında yemek gibi davranışları

Aşağıda verilen yemek reddi ve/veya seçiciliği kavramlarından hangisi ile açıklanabilir?


Türüne göre

Dokusuna göre

Isısına göre

Besleyen kişiye göre

Yere göre


11.Soru

I. Gece sık uyanma 

II. Erken uyanma

III. Geç uyanma

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri zihinsel yetersizliği olan bireylerde görülen uyku problemleridir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


12.Soru

OSB olan bireylerin öğretim sürecinin odaklandığı temel alanlardan biri değildir?


Bağımlı yaşama

İletişim

Özbakım

Dil

Toplumsal beceri


13.Soru

Fiziksel yetersizliği olan bireyler bakım sırasında en fazla hangi sorunları yaşamakatadırlar?


Uyku problemleri

Psiko-sosyal sorunlar

Ağrı 

Enfeksiyon

Sözel iletişim kuramama


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Tek tip gıda ile beslenmek, örneğin sadece hamburger yemek gibi şekillerde gözlenir?


Isısına göre

Besleyen kişiye göre

Türüne göre

Dokusuna göre

Yere göre


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocukların cinsel gelişimlerini desteklemede onlarla gerçekleştirilmesi gereken çalışma konularından birisi değildir?


Yabancıyı ayırt etme

İzin alma-izin verme

İzinsiz teması kabul etme

Kişisel alanını koruma

İyi-kötü dokunmayı ayırt etme


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 2005’te çıkarılan Özürlüler Kanunu’nu temel alarak yetersizliği olan bireylere ve yakınlarına bazı sosyal haklar ile ilgili yanlış olarak verilmiş bir bilgidir?


%40-63 engelli aylığı, %75 ve üzeri engelli aylığı ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı verilmektedir. 

Engellilere sağlık kurulu raporlarının verilmesi ve engelliliğin önlenmesi için sunulan (yenidoğan tarama programı sunulur.

Yetişkinlerde (Hemoglobinopati Kontrol Programı) hizmetler, Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Engelliler eğitim konusunda desteklenmektedirler.

Kamuda ve özel sektörde %3 oranında  engelli işçi çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır.


17.Soru

Yüksek yağ, düşük karbonhidrat içeren ve vücutta açlığa benzer bir mekanizma oluşturan beslenme tedavisine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Ketojenik diyet

Tip 1 diyabet

Saf diyet

Helezonik beslenme

Yağ yakım diyeti


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel yetersizliğin doğum sonrası nedenlerinden birisidir?


Annenin radyasyona maruz kalması

Kan uyuşmazlığı

Prematüre doğum

Uzman olmayan kişilerin doğumu gerçekleştirmesi

Çocuk istismarı


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 573 Sayılı O¨zel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin üçüncü ilkesiyle ilgilidir?


“O¨zel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevre- lerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür”

“O¨zel eğitim gerektiren bireylerin, eğitsel performansları dikkate alınarak, amaç, muhteva ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitilmelerine öncelik verilir” 

“O¨zel eğitime erken başlamak esastır”

“O¨zel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş, eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır”

“O¨zel eğitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır”


20.Soru

OSBolan bireylere tuvalet yapma becerisinin kazandırılmasında aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?


Yaş

Dikkat Süresi

Cinsiyet

Sahip olduğu psikomotor beceriler

Tuvalet yapma becerisindeki düzeyi