Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303147

Alan yazında genel olarak kaç temel ipucu biçiminden söz edilir? 


2

3

4

5

6


Yanıt Açıklaması:

Alan yazında genel olarak beş temel ipucu biçimden söz edilir: (a) sözel ipucu,
(b) jestsel ipucu, (c) görsel ipucu, (d) model ipucu ve (e) fiziksel ipucu. Doğru cevap D şıkkında verilmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum