Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1229320

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel yetersizliğin doğum sonrası nedenlerinden birisidir?


Annenin radyasyona maruz kalması

Kan uyuşmazlığı

Prematüre doğum

Uzman olmayan kişilerin doğumu gerçekleştirmesi

Çocuk istismarı


Yanıt Açıklaması:

Gelişimsel gerilikte olduğu gibi gelişimsel yetersizliğin nedenlerinin incelenmesi yine bireyin gelişim sürecinin hangi döneminde ortaya çıktığı temel alınarak yapılmıştır. Bu nedenle takip eden bölümde gelişimsel yetersizliğin nedenleri doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası olmak üzere üç ana başlık altında ele alınmaktadır. 

Doğum Sonrası Nedenler
Doğum sonrasında kafa zedelenmeleri, kurşun zehirlenmesi, çocuk istismarı ve çocuk ihmali, gelişim ya da beslenme problemleri, çocuk istismarı, çocuğun gelişimi ve özellikle sosyal-duygusal gelişimi gibi sosyal, fiziksel, çevresel sebepler şeklinde sıralanabilir. Doğru cevap E seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum