Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303086

I. Gece sık uyanma 

II. Erken uyanma

III. Geç uyanma

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri zihinsel yetersizliği olan bireylerde görülen uyku problemleridir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Zihinsel yetersizliği olan bireylerin uyku problemleri genellikle davranışsal problemlerdir ve genel olarak dört farklı biçimde sergilendiği gözlenmektedir;

1. Gece sık uyanma
2. Uykuya dalmada güçlük
3. Erken uyanma
4. Uykuya gitmeye ya da uyumaya direnme

I ve II numaralı öncüller bu problemler arasında yer alırken, III numaralı öncül bu problemler arasında yer almamaktadır. Doğru cevap B şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum