Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1226811

  1. Vurma
  2. Tekmeleme
  3. Çığlık atma

Zihinsel yetersizliği olan bireylerin davranışsal problemleri düşünüldüğünde, yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bireyin başkalarına karşı sergilediği problemlemli davranışlardandır?


Yalnız I

I ve II

Yalnız III

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

I ve II

Yorumlar
  • 0 Yorum