Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1223963

Aşağıdakilerden hangisi ayrık denemelerle öğretim yöntemi ile ilgili doğru bir bilgi değildir?


Zincirleme becerilerin öğretiminde yaygın olarak kullanılır.

Temeli UDA ilkelerine dayanmaktadır.

Tek basamaklı becerilerin öğretiminde kullanılmaz.

Her bir deneme üçlü izlerlik sürecine göre yapılır.

Bireyin öncül olarak belirlenen uyaranlara belirgin tepkiler vermesi ve diğer durumlarda tepki vermemesi ilkesine dayanmaktadır.


Yanıt Açıklaması:

Ayrık denemelerle öğretim;OSB li bireylere hem tek basamaklı hem de öz bakım becerileri gibi zincirleme becerilerin öğretimde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrık denemelerle öğretimin temeli O¨DS ilkesi başta olmak üzere UDA ilkelerine dayanmaktadır. Her bir deneme, üçlü izlerlik sürecine göre, net bir öncül ya da ayırt edici uyaran (O¨), hedef davranış(D) ve sonuç (S) olmak üzere ilişkili üç bileşeni içermektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse, bireyin öncül olarak belirlenen uyaranlara belirgin tepkiler vermesi ve diğer durumlarda tepki vermemesi ilkesine dayanmaktadır. Doğru cevap C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum