Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1246019

Zihinsel yetersizliği olan bireylerde görülen uyku problemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenemez?

  1. Zihinsel yetersizliği olan bireylerde uyku problemlerinin görülme oranı normal gelişim gösteren bireylerle benzer orandadır. 
  2. Zihinsel yetersizliği olan bireylerde görülen uygu problemleri genellikle davranışsal ve gelişimsel problemlerdir. 
  3.  Zihinsel yetersizliği olan bireylerde  uyku problemleri genellikle dört farklı biçimde ortaya çıkmaktadır. 


I

II

III

I-II

I-III


Yanıt Açıklaması:

Uyku problemleri normal gelişim gösteren bireylerin yaklaşık %20-30’unda görülürken, zihinsel yetersizliği olan bireylerde bu oran %80’dir. Bu bireylerin uyku problemleri genellikle davranışsal problemlerdir ve genel olarak a) gece sık uyanmak, b) uykuya dalmada güçlük, c) erken uyanma ve d) uykuya gitmemeye ya da uyumaya direnme olmak üzere dört farklı biçimde sergilendiği gözlenmektedir. Buna göre zihinsel yetersizliği olan bireylerde görülen uyku problemlerine ilişkin I ve II söylenemez. Doğru cevap D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum