Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1247819

I. Ankara Gelişim Tarama Envanteri

II. Gazi Erken C¸ocukluk Değerlendirme Aracı

III. Denver II Gelişimsel Tarama Testi

Yukarıdakilerden hangisi ülkemizde Gelişimsel Yetersizliğin tanılanmasında kullanılan yöntemler arasındadır?


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Erken çocukluk döneminde ölçme ve değerlendirme kavramları “gelişimsel değerlendirme” çerçevesinde ele alınmaktadır. Gelişimsel tarama testleri (developmental screening), çocukların gelişim özelliklerini, öğrenme problemlerini ya da yetersizliklerini belirlemede tüm çocuklara uygulanabilen testleri kapsamaktadır. Yaygın olarak kullanılan gelişimsel tarama testlerine; Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Gazi Erken C¸ocukluk Değerlendirme Aracı, Denver II Gelişimsel Tarama Testi örnek olarak verilebilir. Doğru cevap E'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum