Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1302864

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 


Tüm çocuklar için erken çocukluk dönemi çok önemlidir. 

Gelişimsel yetersizlikler yaşam boyu etkisini gösterir. 

Gelişimsel gerilikler desteklenerek ortadan kaldırılabilir.

Gelişim, büyüme demektir. 

Alkol kullanımı, gelişimsel yetersizliğin doğum öncesi nedenlerinden biridir. 


Yanıt Açıklaması:

Gelişim, bir çocuğun hareket, anlama, konuşma gibi işlevlerinin zaman içinde yaşına uygun olarak değişmesi ve artmasıdır. Bu bakımdan, ölçüm ve tartımla değerlendirilen “büyüme” den farklı bir kavramdır. Doğru cevap D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum