Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303085

I. İçsel uyaran elde etmeII. İlgi elde etmeIII. Dışsal uyaran elde etmeIV. İlgiden kaçmaYukarıdakilerden hangisi veya hangileri zihinsel yetersizliği olan bireylerin problem davranışlarının işlevlerindendir?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Zihinsel yetersizliği olan bireylerin problem davranışların işlevlerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:
• İçsel uyaran elde etme
• İlgi elde etme
• Nesne ya da etkinlik elde etme
• İçsel uyarandan kaçma
• İlgiden kaçma
• Nesne ya da etkinlikten kaçma

I, II ve IV numaralı öncül doğru iken, III numaralı öncül bu işlevler arasında yer almamaktadır. Doğru cevap D şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum