Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303135

I. Giyinme becerisi, soyunma becerisinden daha az karmaşıktır.

II. Giyinme becerilerinde, az karmaşık olandan karmaşık olan beceriye doğru sıralama yapılmalıdır.

III. Giyinme becerilerinin öğretimi olabildiğince yapılandırılmış ortamlarda yapılmalıdır.

IV. Giyinme becerilerinin analizinde sadece tüm basamakların öğretimi stratejisi uygulanmalıdır.

V. Giyinme becerisinin öğretiminde ipuçları giderek azaltılmalıdır. 

Yukarıda giyinme becerisi ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve IV

IV ve V

II ve V


Yanıt Açıklaması:

Giyinme becerileri OSB olan ya da normal gelişim gösteren olsun tüm bireyler için soyunma ile ilgili becerilerden daha zordur ve daha sonra kazanılır. Bu nedenle giysileri çıkarmayı beceremiyorsa öncelikle bu becerilerin öğretimi yapılır. Giyinme becerilerinin öğretiminde öğretilecek giyinme becerilerinin az karmaşık olandan karmaşık olana doğru sıralanması gerekmektedir. Bu nedenle giysileri çıkarmayı beceremiyorsa öncelikle bu becerilerin öğretimi yapılır. Düğme açma-kapama, çıt çıt takma fermuar açma-çekme düğüm ve fiyonk yapma el göz eşgüdümü parmakla ilgili becerilerde tam bir gelişme gerektirir. Giyinme becerilerinin öğretimi olabildiğince doğal günlük etkinliklerin yapılmalıdır. Ör. Sabah kalkış, evden çıkış, toplumsal ortamlara gidiş ve çıkışlar... Giyinme becerilerinin öğretiminde ileri geri zincirleme ya da tüm basamakların öğretimi stratejileri kullanılabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum