Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Deneme Sınavı Sorusu #1303144

.......................... gözleyerek öğrenmeyle ilgili alan yazından ortaya çıkmış bilimsel dayanaklı ve etkili bir öğretim yöntemidir.

Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Doğal öğretim

Ayrık denemelerle öğretim

Video modelle öğretim 

İpucu sunarak öğretim

Sistematik öğretim


Yanıt Açıklaması:

Video modelle öğretim gözleyerek öğrenmeyle ilgili alan yazından ortaya çıkmış bilimsel dayanaklı ve etkili bir öğretim yöntemidir. Doğru yanıt C şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum