Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #332931

1970’li yıllarda kalkınma iktisadının yoksulluk ve bölüşüm sorunlarına odaklanması sonucu, Dünya Bankası ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün de savunmaya başladığı, yoksulların beslenme, barınma, sağlık ve eğitim gibi temel gereksinimlerini önceleyen yaklaşıma ne ad verilir?


İthal ikameci yaklaşım
Yerli malı yaklaşımı
Temel ihtiyaçlar yaklaşımı
Yüksek oranlı büyüme yaklaşımı
Nitelikli kalkınma yaklaşımı

Yanıt Açıklaması: 1970’li yıllarda kalkınma iktisadının yoksulluk ve bölüşüm sorunlarına odaklanması sonucu, Dünya Bankası ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün de savunmaya başladığı, yoksulların beslenme, barınma, sağlık ve eğitim gibi temel gereksinimlerini önceleyen yaklaşım "temel ihtiyaçlar yaklaşımı"dır.
Yorumlar
  • 0 Yorum