Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #367718

Aşağıdakilerden hangisi modernleşme kuramcılarından biri değildir?


Daniel Lerner

Andre Gunder Frank

Seymour Martin Lipset

Walter Rostow

Talcot Parson


Yanıt Açıklaması:

Pek çok farklı disiplin modernleşme kuramının temel yaklaşımlarından faydalanmıştır.Walter Rostow, Daniel Lerner, Talcott Parson, Barrington Moore, SeymourMartin Lipset, Gabriel Almond ve Sidney Verba gibi daha pek çok ismi bünyesinde barındıran modernleşme kuramları gelişme sorununa ilişkin çok yönlü -ekonomik,siyasal ve sosyal -açıklamalar getirmiştir

Yorumlar
  • 0 Yorum