Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #367788

Kolonilerle eski koloniciler arasındaki eşitsiz ilişkilerin bu ülkelerin bağımsızlıklarını kazanması sonrasında da devam etmekte olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Anti-kolonyalizm

Merkantalizm

Liberalizm

Neo-Liberalizm

Neo-kolonyalizm


Yanıt Açıklaması:

Bağımsızlığını kazanmış pek çok ülke, eski sömürge güçleri ile olan ekonomik, siyasal ve kültürel bağlarını ortadan kaldıramamıştır. Neo-kolonyalizm olarak adlandırılan bu yeni süreçte pek çok eski koloni gelişme sorununun üstesinden gelememiş, üstüne üstlük siyasal ve kültürel bakımdan da gelişmiş ülkelere olan bağımlılıklarını devam ettirmişlerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum