Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #368536

Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkeleri bir araya getiren uluslararası bölgesel olmayan işbirliklerindendir?


KEİ - Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü

MERCOSUR - Orta ve Güney Amerika Ortak Pazarı

ANDEAN Topluluğu

MIST Ülkeleri (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye)

BDT - Bağımsız Devletler Topluluğu


Yanıt Açıklaması:

KEI, MERCOSUR, ANDEAN, BDT Bölgesel olan uluslarası işbirliklerindendir. Ancak MIST uluslararası bölgesel olmayan işbirliklerindendir

Yorumlar
  • 0 Yorum