Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #375351

Aşağıdakilerden hangisi iktisadi kalkınmayı ölçme yöntemlerinden birisidir?


İnsani gelişme endeksi yaklaşımı

Enflasyon oranı

Cari işlemler açığı yöntemi

Dış borç yaklaşımı

İç borç yaklaşımı


Yanıt Açıklaması:

İktisadi kalkınmayı ölçme yöntemlerinden birincisi Gayrisafi Millî Hasıla (GSMH) ve kişi başına GSMH’sına göre ülkeler sıralanmaktadır. İkinci yönteme göre, ülkelerin kalkınmışlık durumu satın alma gücüne göre yapılmaktadır. Üçüncüsünde ise, insani kalkınma seviyesine göre ülkeler karşılaştırılmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum