Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #386864

Güney Afrika’daki gelir dağılımını düzeltmeye yönelik olarak uygulanan pozitif ayrımcılık politikasının adı aşa- ğıdakilerden hangisidir?


Siyah Ayrımcılığı

Yeniden Yapılandırma Politikası

Barış ve Uzlaştırma Komisyonu

Siyahların Ekonomik Kalkınması

Sömürgecilikle Yüzleşme


Yanıt Açıklaması:

Güney Afrika’daki gelir dağılımını düzeltmeye yönelik olarak uygulanan pozitif ayrımcılık politikasının adı Siyahların Ekonomik Kalkınmasıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum