Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #365798

Aşağıdakilerden hangisi ülkeler arası fiyat farklılığını ortadan kaldırarak farklı para birimleri cinsinden elde edilen toplam gelir ile satın alınabilecek mal ve hizmet miktarını ölçen millî gelir hesaplama yöntemidir?


Gayrisafi millî hasıla

Bağımlılık kuramı

Neo-kolonyalizm

İnsani kalkınma indeksi

Satın alma gücü paritesi


Yanıt Açıklaması:

Ülkeler arasındaki kur farkı ve yerel fiyatlar pek çok açıdan yapılacak karşılaştırmaların doğruluğunu zedelemiştir. Bu sorunu gidermek amacıyla başka bazı ölçütler kullanılmaya başlanmıştır. Satın alma gücü paritesi yardımıyla ülkeler arasındaki yerel fiyatlar ve kur farkı dikkate alınarak daha doğru karşılaştırmalar yapılabilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum