Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #367774

Modernleşme kuramlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


Gelişme sorununu içsel nedenlerle açıklamaya çalışmıştır.

Modernleşmenin kaçınılmaz bir süreç olduğu vurgulanmaktadır.

Geleneksel değerler ve kültür modernleşmenin önünde büyük bir engel olarak değerlendirilir.

Eğitim olanakları ve kitle iletişim araçlarının yoğunlaşması modernleşme için önemli kabul edilir.

Kapitalist dünya sisteminin doğurduğu ilişkiler ağı az gelişmişliğin temel nedeni olarak değerlendirilir.


Yanıt Açıklaması:

Modernleşme teorisyenlerine göre geleneksel kurumların hâkim olduğu pek çok ülkede modern kurumların tesis edilememiş olması gelişme sorununun en önemli kaynağını teşkil eder.

Yorumlar
  • 0 Yorum