Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #368033

Ülkeler arasındaki kur farkı ve yerel fiyatlar pek çok açıdan yapılacak karşılaştırmaları doğrulunu zedelemiştir, bu sorunu gidermek amacıyla aşağıdaki ölçütlerden hangisi kullanılmaya başlanmıştır?


İnsani Kalkınma İndeksi

Satın Alma Gücü Paritesi

Siyasal Gelişmişlik

Ekonomik Gelişmişlik

Sosyal Gelişmişlik


Yanıt Açıklaması:

Ülkeler arasındaki kur farkı ve yerel fiyatlar pek çok açıdan yapılacak karşılaştırmaları doğrulunu zedelemiştir, bu sorunu gidermek amacıyla Satın Alma Gücü Paritesi ile daha doğru karşılaştırmalar yapılabilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum