Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #375754

Kadın ve erkekler arasındaki eşitsizliği üç boyutta yansıtan bileşik bir ölçüdür: üreme sağlığı, güçlendirme ve iş gücü piyasası. Ulusal insani gelişme başarılarının toplumsal cinsiyet eşitsizliği açısından ne derece zarar gördüğünü ortaya çıkarmak ve politika analizi ve savunuculuk çabaları için deneysel zeminler sağlamak üzere tasarlanan aşağıdakilerden hangisidir?


Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi

Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi

İnsani Gelişme Endeksi

Gayrisafi Millî Hasıla Endeksi


Yanıt Açıklaması:

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi kazanımlar açısından kadın ve erkekler arasındaki eşitsizliği üç boyutta yansıtan bileşik bir ölçüdür: üreme sağlığı, güçlendirme ve iş gücü piyasası. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi, ulusal insani gelişme başarılarının toplumsal cinsiyet eşitsizliği açısından ne derece zarar gördüğünü ortaya çıkarmak ve politika analizi ve savunuculuk çabaları için deneysel zeminler sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum