Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #375949

Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş bir toplumda iktisadi yapının dönüşmesinin/dönüştürülmesinin yanında sosyal, kültürel ve siyasal yapıların da değiştirilmesi anlamına gelen kavrama verilen isimdir?


 Değişim

İktisadi büyüme

Gelişme

Büyüme

Kalkınma


Yanıt Açıklaması:

Kalkınma kavramı, büyümeden daha geniş anlamlı olup az gelişmiş bir toplumda iktisadi yapının dönüşmesinin/dönüştürülmesinin yanında sosyal, kültürel ve siyasal yapıların da değiştirilmesini ifade etmektedir

Yorumlar
  • 0 Yorum