Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #375987

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin sahip olduğu kaynakları düzgün bir şekilde bütün sektörlere yönlendirmesi ve kalkınmanın gerçekleşmesi için bütün endüstrilerin (sektörlerin) aynı anda ve kaynaklar ölçüsünde harekete geçirilmesini ileri süren teoridir?


Heteredoks Kalkınma Teorileri

Dengesiz Büyüme Stratejileri

Tarihsel Büyüme Aşamaları Teorisi

İkili Ekonomi Teorisi

Fakirlik Kısır Döngüsü Teorisi


Yanıt Açıklaması:

Kaynakların hangi oranda ve hangi sektörlere yönlendirilmesi gerektiğine ilişkin görüşlerin ileri sürüldüğü heteredoks kalkınma teorileri geliştirilmiştir. Bu çerçeve dengeli büyüme stratejileri, bir ülkenin sahip olduğu kaynakları düzgün bir şekilde bütün sektörlere yönlendirmesi ve kalkınmanın gerçekleşmesi için bütün endüstrilerin (sektörlerin) aynı anda ve kaynaklar ölçüsünde harekete geçirilmesini ileri sürmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum