Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #1064426

Hindistan cumhurbaşkanına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Art arda en fazla iki dönem seçilebilir. 

Özel af yetkisine sahiptir.

Yüksek mahkemelerin yargıçlarını atar.

Başbakanı seçer ve hükümet kurmakla görevlendirir.

Anayasayı ihlal suçlaması ile görevden alınabilir.


Yanıt Açıklaması:

Anayasa bir kişinin cumhurbaşkanlığına kaç kez seçileceği konusunda herhangi bir sınırlama getirmemektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum