Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #365852

Aşağıdaki modernleşme kuramcılarından hangisi ekonomik modernleşme kuramlarını savunmaktadır?


Talcott Parson

Walter Rostow

Samir Amir

Martin Lipset

Daniel Lerner


Yanıt Açıklaması:

Ekonomik açıklamalar  genellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki sermaye yetersizliğine vurgu yapmaktadır. Siyasal elitlere ekonomiye yönelik açılımlar sunan Walter Rostow’un Ekonomik Büyümenin Aşamaları (The Stages of Economic Growth) isimli çalışması ekonomik gelişmeyi tedrici bir süreç olarak değerlendirmiştir. Rostow, geleneksel toplumdan endüstri toplumuna uzanan aşamalı bir kalkınma süreci öngörmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum