Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #375974

Bir ekonominin büyüme sürecinde olduğu bir dönemi aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade eder?


Gelişmiş

Gelişmekte olan

Üçüncü dünya

Sanayileşmiş ülkeler

Az gelişmiş


Yanıt Açıklaması:

Yıllar içinde mevcut durumundan rahatsızlık duyan ve değiştirmek için çaba harcayan ve bunda kayda değer iyileşmeler sağlayan ülkeler için “gelişmekte olan ülke” terimi kullanılmaktadır. Bu ülkelerin içinde bulundukları ekonomik, sosyal ve kültürel yapının zaman içinde yavaşta olsa değişme eğiliminde olduğu görülmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum