Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #441321

Aşağıdaki alanlardan hangisinde “Büyük Atılım” kampanyası ile Çin’de tam ortaklaşacı bir sisteme geçiş yapılmıştır?


Toplum mühendisliği

Komünizme geçiş

Kültürel devrim

Fabrika sayısı çoğaltma kararları

Tarım ve endüstri alanı


Yanıt Açıklaması:

‘Büyük Atılım’ kampanyası, Çin’de tarım ve endüstri alanında tam ortaklaşacı bir sisteme geçiş anlamına gelmekteydi. Halkın yalın gücü ile ülke çok kısa bir zamanda hem tarımda hem de endüstride gelişmiş ülkeleri yakalamayı hedeşiyordu. Bunun için halkın ortak hareket etmesi gerektiği düşünülmüştür. Ailelerin bir araya gelmesi ile binlerce kişilik komünler oluşturulmuştur. Ev ile iş yeri, köy ile kent, çiftlik ile fabrika arasındaki ayrımlar kaldırılarak herkesin aynı zamanda her işi yapmasının eşitlik yanında üretimi de artıracağı düşünülmüştür.

Yorumlar
  • 0 Yorum