Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #441369

Hindistan bağımsızlığına aşağıdaki tarihlerden hangisinde ulaşmıştır?


1925

1935

1940

1945

1947


Yanıt Açıklaması:

Üretim kapasitesi nedeniyle tarımsal ürün ihracatçısı bir ülkedir. Hem askerî alanda hem de enerji üretiminde nükleer teknolojiye sahip bulunmaktadır. Tüm bu görünüme karşılık, bağımsızlığına 1947 yılında ulaşabilmiştir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum