Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #441452

Rajya Sabha, federe devletlerin ve bölge yönetimlerinin temsil edildiği meclistir. 250 üyeli meclisin kaç üyesi doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından seçilmektedir?


15

32

10

12

24


Yanıt Açıklaması:

Rajya Sabha, federe devletlerin ve bölge yönetimlerinin temsil edildiği meclistir. 250 üyeli meclisin 12 üyesi doğrudan cumhurbaşkanı tarafından bürokratlar, edebiyatçılar, bilim insanları ve sanatçılar arasından atanırken, kalan 238 üye federe devlet meclisleri tarafından iki dereceli ve nispi temsil esasına göre yapılan bir seçimle belirlenir. Görev süresi 6 yıldır. İki yılda bir üyelerin üçte biri yenilenir. Rajya Sabha’nın üye dağılımı da devletlerin nüfusu esasına göre belirlenir.

Yorumlar
  • 0 Yorum