Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #387019

Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’daki sömürge yönetiminin sonuçlarından biri değildir?


Kırsal bölgelerdeki hiyerarşik yapının bozulması

İngiliz tipi bir kurumsallaşmanın ortaya çıkması

Ülkede merkezi bir bürokrasi kuruldu.

Polis gücü ve ordu teşkilatı oluşturuldu.

Kamu kurumlarında görev yapanlar İngiltere tarafından kurulan okullarda yetiştirilmiştir


Yanıt Açıklaması:

Sömürge yönetiminin önemli etkilerinden biri,, zaman içinde bütün ülkeyi yönetmek amacıyla İngiliz tipi bir kurumsallaşmanın ortaya çıkmasıdır. Bu sayede merkezî bir bürokrasi, polis gücü, ordu teşkilatı ülkede kurulabildi. Önceleri tamamen İngilizlerin yönetimindeki bu kuruluşlarda, zaman içinde yine İngiltere tarafından kurulan okullarda yetişen Hintliler görev almaya başladı. Ancak İngilizler ekonomik açıdan önemli gördükleri bölgeleri toprak sahipleri aracılığı ile kontrol ettiklerinden kırsal yapıdaki hiyerarşik ilişkilere önemli bir müdahalede bulunmadılar.

Yorumlar
  • 0 Yorum