Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #441088

Nispi seçim sisteminin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Vatandaşların bir parti veya bir aday için tercih belirtebilmesi

Listede yer alan adayları ve listedeki sıralarını partilerin belirlemesi

Seçimlerin parti yerine aday odaklı olması

Partilerin mecliste aldıkları sandalye sayısının partilerin oylarına oranla dağıtılması

Vatandaşların liste içinde yer alan milletvekili adayları arasında tercih belirtebilmeleri


Yanıt Açıklaması:

Brezilya demokrasisinde alt meclis (temsilciler meclisi) seçimlerinde açık liste nispi seçim sistemi kullanılmaktadır. Nispi seçim sisteminin en önemli özelliği partilerin mecliste aldıkları sandalye sayısının partilerin oylarına oranla dağıtılmasıdır. Seçim bölgesindeki sandalye sayısı arttıkça oransallık artacaktır ve küçük partiler de mecliste sandalye sahibi olacaklardır. Brezilya milletvekili seçimlerinde eyaletler seçim bölgelerini oluşturur. Saõ Paulo eyaleti en büyük seçim bölgesidir ve buradan yetmiş milletvekili seçilir. Dolayısıyla bu yetmiş sandalyenin dağılımının partilerin oylarına oranı yüksek olacaktır. On bir eyalette ya da seçim bölgesinde ise seçilen temsilci oranı yani seçim bölgesi büyüklüğü sekizdir. Diğer eyaletler ise sekiz ile yetmiş arasında sandalye sayısına sahiptirler ve ortalama büyüklük on dokuzdur.

Yorumlar
  • 0 Yorum