Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #441423

1600’lü yıllarda Hindistan’da İngilizlerin nüfuz kurması aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile olmuştur?


Yerel emirliklerle kurulan ilişkilerle

İngiliz ordusunun desteğiyle  

Hindistan Yönetimi Kanunu’nun çıkarılmasıyla

Doğu Hint Şirketi’nin kurulmasıyla

Kırsal bölgede sürdürülen sömürge yönetimiyle


Yanıt Açıklaması:

18. yüzyılın başları, Babür Devleti’nin iç karışıklıklar nedeniyle çözülme sürecine paralel olarak sömürgeci Avrupa ülkelerinin Hindistan’a ilgilerini artırdığı ve birbirleri ile rekabet hâlinde bölgeye nüfuz ettikleri bir dönemin başlangıcını oluşturdu. İngiltere, Fransa, Hollanda gibi ülkeler bu dönemde yerel emirliklerle ilişkiler geliştirmeye başladılar. İngilizlerin bölgede nüfuz kurması 1600 yılında kurulan Doğu Hint şirketi aracılığı ile olmuştur. 1757 yılında İngiliz ordusunun desteği ile şirket bugünkü Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka ve Burma’yı içine alan bir bölgede nüfuz kurmayı başardı.

Yorumlar
  • 0 Yorum