Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #441435

Modern Hindistan’ın yapılandırılmasında ve siyasal hayatın şekillenmesinde Nehru ailesinin belirleyici bir rolü bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi 1964 yılına kadar ülkeyi yöneten Jawaharlal Nehru’nun uygulamalarından biri değildir?


Beş yıllık kalkınma planları çerçevesinde kamu sektörünün belirleyici olduğu bir sanayileşme politikası izlendi.

Tarımda sınırlı bir reform politikası ve modernleşme gerçekleştirildi.

Hindistan önce dil temelinde 18 federe devlete ayrıldı. Daha sonraki yıllarda yeni birimlere statü verilmesi suretiyle ülke 38 eyaletten oluşan federal bir yapıya dönüştü.

1956 yılında Nehru, kendisinin karşı çıkmasına rağmen, federe devletlerin bölgede çoğunlukla konuşulan dile göre belirlenmesi taleplerini kabul etmek zorunda kaldı.

1950 tarihli Anayasa ile İngilizlerin oluşturduğu bölgesel yönetimlere son verilerek, federal demokratik parlamenter bir siyasal rejim ülkede yapılandırıldı.


Yanıt Açıklaması:

Nehru ılımlı bir sosyalist kalkınma programı izledi. Başlangıçta toprak reformu ile tarımsal mülkiyet yapısında değişim amaçlandı. Ancak Kongre içindeki büyük toprak sahiplerinin direnişi bu politikayı frenledi. Buna rağmen tarımda sınırlı bir reform politikası ve modernleşme gerçekleştirilebildi. Beş yıllık kalkınma planları çerçevesinde kamu sektörünün belirleyici olduğu bir sanayileşme politikası izlendi. 1950 tarihli Anayasa ile İngilizlerin oluşturduğu bölgesel yönetimlere son verilerek, federal demokratik parlamenter bir siyasal rejim ülkede yapılandırıldı. 1956 yılında Nehru, kendisinin karşı çıkmasına rağmen, federe devletlerin bölgede çoğunlukla konuşulan dile göre belirlenmesi taleplerini kabul etmek zorunda kaldı. Hindistan önce dil temelinde 14 federe devlete ayrıldı. Daha sonraki yıllarda yeni birimlere statü verilmesi suretiyle ülke 28 eyaletten oluşan federal bir yapıya dönüştü.

Yorumlar
  • 0 Yorum