Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #1020521

Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelere sosyal gelişmişlik ile ilgili sorunlardan biridir?


GSYİH seviyesinde düşüklük

Okur yazarlık oranlarının düşüklüğü

Gelir dağılımı adaletsizliği

Kronik yoksulluk

Demokratikleşmenin sorunlu olması


Yanıt Açıklaması:

Okur yazarlık oranlarının düşüklüğü gelişmekte olan ülkelerdeki sosyal gelişmişlikle ilgili sorunlarından biridir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum