Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #375762

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin sağlık, eğitim ve gelir alanındaki ortalama başarılarını dikkate almakla kalmaz, bunun yanı sıra her bir alandaki eşitsizlik düzeyini ortalamadan “düşmek” yoluyla bu başarıların vatandaşlara nasıl dağıtıldığını da değerlendirir?


Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi

Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi

İnsani Gelişme Endeksi

Gayrisafi Millî Hasıla Endeksi

Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi


Yanıt Açıklaması:

Çözüm: Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi, bir ülkenin sağlık, eğitim ve gelir alanındaki ortalama başarılarını dikkate almakla kalmaz, bunun yanı sıra her bir alandaki eşitsizlik düzeyini ortalamadan “düşmek” yoluyla bu başarıların vatandaşlara nasıl dağıtıldığını da değerlendirir.

Yorumlar
  • 0 Yorum