Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #375978

Gelir değişikliğine bağlı olarak tüketim miktarında kaydedilen değişikliği ifade eden orana karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Yatırım eğilimi

Tüketimin yüksekliği

Marjinal tüketim eğilimi

Gelir dağılımı

Marjinal maliyet oranı


Yanıt Açıklaması:

Marjinal tüketim eğilimi (c), gelirin bir birim artması durumunda bu artan kısmın ne kadarlık kısmının tüketime ayrıldığını gösterir. Eğer c = 0.75 ise, bu gelirin T100 artması durumunda artan bu gelirin T75’sinin tüketime gittiğini ifade eder. Özel tüketim harcamalarının yüksek olması, gelişmekte olan ülkelerde marjinal tüketim eğiliminin yüksek ve marjinal tasarruf eğiliminin ise düşük olmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla özel tüketim harcamalarının yüksek olması, tasarrufların az olması anlamına gelmektedir. Sermaye birikimi için gerekli olan yatırımlar için, tasarruflar hayati bir öneme sahiptir.

Yorumlar
  • 0 Yorum