Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #386987

Aşağıdakilerden hangisi Hindistan ile ilgili doğru bil bilgidir?


Yeni kurulan medeniyetlerden biridir

Mutlak monarşinin beşiği olarak nitelendirilmektedir

Tarımsal ürün ithalatçısı bir ülkedir

Son yıllarda ekonomisi düzenli olarak küçülmektedir

Askeri ve enerji üretiminde nükleer teknolojiye sahiptir.


Yanıt Açıklaması:

Dünyanın en eski medeniyet havzalarından birinin mirasına sahip bulunmaktadır. Canlı bir demokrasiye sahiptir. Ülke ekonomisi son yirmi yıl içinde yıllık ortalama %5-6 oranında büyümektedir. Üretim kapasitesi nedeniyle tarımsal ürün ihracatçısı bir ülkedir. Hem askerî alanda hem de enerji üretiminde nükleer teknolojiye sahip bulunmaktadır. Bu bilgilere dayalı olarak yalnızca nükleer enerji üretimine sahip olduğu bilgisi doğrudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum