Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #441113

Aşağıdakilerden hangisi 1990’lı yıllarda Çin’de yaşanan ekonomik kalkınmanın beraberinde getirdiği sosyo-ekonomik sorunlardan biri değildir?


Yeniden yapılandırılması gereken kamu sektörü işletmeleri ve devlet bankaları

Gelir dağılımındaki eşitsizlik

Yoksulluk sınırı altında yaşayan nüfus oranında önemli azalma

Nüfusun yaşlanması ve sosyal güvenlik sisteminin reformu

Ülke topraklarının çölleşmesi


Yanıt Açıklaması:

Makroekonomik düzeyde yaşanan ekonomik gelişme ülkedeki köklü sorunların çözümü için henüz yeterli bir altyapı sağlamamıştır. Çin ekonomisinin önemli sorunları arasında yeniden yapılandırılması gereken kamu sektörü işletmeleri ve devlet bankaları bulunmaktadır. İşsizliğin artmasından korkan Çin yönetimi bu kuruluşları özelleştirmeyi ertelemektedir. Ekonomik kalkınma ile birlikte gelir dağılımındaki eşitsizlik de artmıştır. Yoksulluk sınırı altında yaşayan nüfus oranında önemli azalma görülse de ülke özellikle kırsal alanlarda ve hızla büyüyen şehirlerin varoşlarında yoksulluk sorununu çözmüş değildir. Kalkınma ile birlikte yolsuzluklar da artmıştır. Ekonominin her sektöründe devlet imkânlarını kullanan kamu görevlileri kendilerine çıkar sağlamaktadır. Çin’in önündeki en önemli sosyoekonomik problemlerden birisi de nüfusun yaşlanması ve sosyal güvenlik sisteminin reformudur. Çin sosyal güvenliğe daha fazla para ayırmak zorunda kalacaktır. Çin 1,5 milyar nüfusa sahip orta düzeyde gelişmiş bir ülke olma hedefine doğru ilerlerken önündeki engeller arasında doğal kaynaklarının yeterli olmaması, ekonomik ve sosyal kalkınma arasında kopukluk ve çevre problemleri yer almaktadır. Çin’de birçok şehirde hava kirliliği hayatı tehdit eder dereceye gelmiştir. Ülkenin toprakları çölleşmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum